De Spelregels

De gemeente Amersfoort en Axxel willen samen met de bewoners een gedragsverandering realiseren. Door het inzetten van deelauto’s willen we bereiken dat vervoer voor iedereen beschikbaar is. In combinatie met het aanbieden van een mobiliteitskaart willen wij een totaaloplossing bieden om zo te voorzien in jouw vervoersbehoefte. Met als bijkomend voordeel dat wellicht jouw (tweede) auto overbodig wordt. Hierdoor zijn minder parkeerplaatsen nodig bij jou in de wijk en houden we meer ruimte over voor groen en speelplaatsen.

1. De afspraken

1.1 Algemeen

Bewoners kunnen voor privé ritten gebruik maken van elektrische deelauto’s en het openbaar vervoer . Over het gebruik van deze diensten maken we een aantal afspraken.

 

1.2 Dienstverlening

De voor de bewoners beschikbaar gestelde deelauto’s en alle bijbehorende dienstverlening wordt geleverd door Axxel in samenwerking met Vecore. De elektrische deelauto’s zijn voorzien van deeltechniek van Vecore. Door gebruik van de Stapp.in app kunnen bewoners de deelauto’s reserveren, openen en sluiten. De bijbehorende Axxel-dienstverlening betreft klantenservice , beheer, pechhulp, onderhoud, schadeafhandeling en schoonmaak.

2. Wie mogen gebruik maken van de deelfietsen- en auto’s

2.1 Iedereen woonachtig in en rondom Hogekwartier mag gebruik maken van de deelauto’s. Echter moeten deze gebruikers wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De gebruiker moet minimaal 23 jaar oud zijn en minstens één jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs. Tevens mag de gebruiker niet geregistreerd staan op de Elena Stoplist van de Bovag (bron: CJIB, wanbetaling, verduistering). Als de gebruiker aan deze voorwaarden voldoet dient hij of zij zich aan te melden op de Axxel website. Na het afgeven van een machtiging wordt door Axxel een toegangscode verstuurd waardoor toegang kan worden verkregen tot de Stapp.in app.

2.2  Voor het delen van de auto’s in jouw woonwijk maken wij gebruik van de Stapp.in app. Wanneer je jouw registratie bij Axxel en Stapp.in voltooit deel je diverse persoonsgegevens. Hiervoor vragen wij je akkoord op het Privacy Statement dat hierop van toepassing is.

2.3 Jouw Axxel en Stapp.in accounts zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Laat niemand anders gebruik maken van deze accounts.

 

2.4 Als jouw rijbevoegdheid wordt ontzegd of het rijbewijs geldigheid verliest is het verboden om nog gebruik te maken van de dienst.

 

2.5 Axxel verifieert rijbewijzen elektronisch bij een landelijk register voor gestolen en verloren rijbewijzen. Als na verificatie blijkt dat mogelijkerwijs sprake is van fraude, doet Axxel aangifte bij de politie.

3. Reserveren en toegang

3.1 In de App kun je een reservering maken voor het gebruik van een deelauto door het ingeven van datum, tijdstip en duur. Een reservering is pas definitief na ontvangst van een bevestiging in de App. 


3.2 Axxel garandeert automobiliteit wanneer minimaal 48 uur van te voren is gereserveerd. Dat wil zeggen dat bij geen beschikbaarheid van deelauto’s de service van ‘auto op afroep’ wordt gebruikt. Deze dienst zorgt voor vervangend vervoer voor de gebruiker.

3.3 Voor het herhaaldelijk niet tijdig annuleren van een reservering is Axxel gerechtigd de gebruiker kosten in rekening te brengen.

3.4 Axxel zal zich inspannen om na de bevestiging van een reservering een deelauto ter beschikking te hebben. Soms lukt dit niet, als een eerdere gebruiker niet op tijd terug is (onverwacht).  Dan is Axxel hiervoor niet aansprakelijk.

3.5 Toegang  tot een auto geschiedt middels de Stapp.in App. Een bevestigde reservering is hiervoor nodig. 

 

3.6 De Axxel Klantenservice kan ten allen tijde bij storingen of (vermoeden van) onjuist gebruik de toegang ontzeggen.

4. Gebruik van de dienst

4.1 Volg de instructies in de App goed op om van de dienst gebruik te kunnen maken. Bel de Axxel klantenservice als er onverhoopt iets misgaat.

4.2 Houd bij  het gebruik van de auto rekening met onderstaande punten :

 • Controleer voor het starten of de auto schoon is. Maak vóór aanvang van je rit melding van een vieze auto, hiervoor is een functionaliteit toegevoegd in de Stapp.in app. Alleen dan weten wij dat jij niet verantwoordelijk bent.

 • In de auto’s is het verboden om te roken. Kosten voor extra schoonmaak worden in rekening gebracht conform de tarievenlijst.

 • Je gebruikt de auto’s volgens de gebruikshandleiding van de fabrikant en rijdt alleen op voor personenauto’s normaal toegankelijke, openbare en geschikte wegen.

 • Je mag geen gebruik maken van de auto’s onder invloed van alcohol of drugs.

 • Het is niet toegestaan met de Axxel deelauto om: snelheidsritten, het geven van rij-instructies, het deelnemen aan wedstrijden of rally’s, vervoer van gevaarlijke stoffen, rijden op terreinen of omstandigheden die onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik waarschijnlijk maken.

 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de auto te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven, lifters mee te nemen of mensen tegen betaling te vervoeren.

 • Het is niet toegestaan om anderen gebruik te laten maken van de auto. Tenzij diegene ook in bezit is van een Axxel account.

 • Sluit de auto altijd goed af en controleer dit.

 

4.3 De kosten voor het gebruik van de deelauto bedragen € 9,- per uur/ € 0,15 per minuut daarnaast is er een dagtarief van €75,- voor 24 uur.

4.4 Axxel vergoedt geen tol- of parkeerkosten. Echter heeft elke auto een ontheffing voor parkeren binnen de gemeente Amersfoort.

4.5 Bij het plaatsen van een reservering gaat de gebruiker akkoord dat Axxel de positie en wijze van gebruik van de auto om redenen van veiligheid, analyse van gebruikspatronen en vlootbeheer via een volgsysteem kan volgen. De route en/of verblijfpositie van de auto worden door Axxel te allen tijde aan opsporingsinstanties doorgegeven in geval van verdenking van verduistering of diefstal van de deelauto of in geval van enig ander misdrijf in verband met de deelauto waarbij deze route of verblijfpositie van belang zijn.

4.6 Het is niet toegestaan met de auto naar het buitenland te gaan, tenzij hiervoor nadrukkelijk een  schriftelijke toestemming van Axxel is verkregen aan de reservering. 

5. Einde van de reservering

5.1 Je draagt er zorg voor dat de auto op tijd wordt ingeleverd op zijn thuislocatie.

5.2 Bij terugkomst op de thuislocatie zet je de elektrische deelauto altijd aan de laadpaal in de op de voor de auto bestemde parkeerplaats. Dat wil zeggen op dezelfde parkeerplaats waar je de rit bent gestart. Iedere deelauto heeft een kenteken-gebonden laadtag, deze vind je in het dashboardkastje.

5.3 Gebruik van de laadtag voor andere voertuigen of voor andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven, is verboden.

5.4 Als de laadtag zich niet meer in de auto bevindt dan dien je dit te melden bij de Axxel klantenservice.

6. De Stapp.in app

6.1 Voor het reserveren, openen/sluiten en kunnen starten van deelauto’s wordt gebruik gemaakt van de Stapp.in App. Je dient over een Android of iOS smartphone te beschikken waarop de App naar behoren kan functioneren en hiervoor dus aan de technische eisen voldoet.

6.2 Zet altijd voor het gebruik van de Stapp.in app de volgende functionaliteiten “aan” op jouw smartphone: “bluetooth”, “mobiele gegevens” en “locatie”.

7. Diefstal auto

7.1 In het geval van vermissing of diefstal van de fiets of auto ben je verplicht om dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan de Axxel Klantenservice en aangifte te doen bij de politie.

8. Ongevallen, schades en defecten

8.1 Controleer voor ieder gebruik de fiets of auto op beschadigingen en defecten. Maak hier foto’s van en upload deze via de functionaliteit in de Stapp.in app.  Meldt deze ook direct aan de Axxel Klantenservice. Ook bij geconstateerde schade tijdens gebruik of bij een ongeval dient direct contact opgenomen te worden. 

8.2 Het is niet toegestaan om de auto in geval van schade of defect zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Axxel te (laten) repareren.

9. Beëindigen gebruiksrecht

9.1 Je mag geen gebruik meer maken van de deelauto’s als:

 • Je de gebruiksregels die gelden voor het gebruik van deelauto’s niet naleeft

 • Jou de rijbevoegdheid wordt ontzegd

 • Er gewichtige redenen naar oordeel van de aanbieder zijn

 • Bij oneigenlijk gebruik van de deelauto’s

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. Je bent aansprakelijk wanneer je een bekeuring voor een verkeersovertreding krijgt voor de kosten van de bekeuring, eventuele bijkomende kosten voor het repatriëren van de auto en administratiekosten per bekeuring. Deze bedragen € 10,-.

10.2 Je bent aansprakelijk voor schade aan de auto voor zover deze niet is veroorzaakt door standaard gebruik en wanneer deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgevolgd. Aanrijdingen en de schade die als gevolg daarvan ontstaat, zijn voor jouw eigen rekening en risico.  Het eigen risico bedraagt € 350,-.

11. De Axxel mobiliteitskaart

Naast het gebruik van de deelauto kan de Axxel mobiliteitskaart worden gebruikt om te voorzien in je vervoersbehoefte. De mobiliteitskaart wordt verstrekt door Axxel en geeft toegang tot onderstaande mobiliteitsdiensten:

 • Openbaar vervoer (NS 2e klas)

 • NS OV-fiets huren

 • Eigen fiets stallen in de bewaakte stations fietsenstallingen

 • Q-park P+R parkeren

11.1 Axxel mobiliteitskaart aanvragen
De Axxel mobiliteitskaart kun je aanvragen via je account. De kaart ontvang je binnen 5 tot 10 werkdagen. 

11.2 Reizen met het openbaar vervoer
Om met het openbaar vervoer te reizen, moet je altijd in- en uitchecken. Als je alleen reist met de NS of alleen met de metro, dan is het niet nodig om tussendoor uit- en in te checken. Heb je met het openbaar vervoer gereisd, dan zie je dit vanzelf terug in je Axxel account en app.

Inchecken
Je bent zelf verantwoordelijk voor een geldig vervoerbewijs. Het is niet toegestaan zonder geldig vervoerbewijs te reizen, de vervoerder kan je hiervoor beboeten. Deze boete is voor eigen rekening.

Uitchecken
Wanneer je een boete voor het niet uitchecken hebt ontvangt je automatisch een e-mail van Axxel om restitutie te vragen via www.uitcheckgemist.nl. Je bent verplicht om deze restitutie zo snel mogelijk aan te vragen en te laden op de Axxel mobiliteitskaart.

11.3 OV fiets
Je kunt met de mobiliteitskaart een OV-fiets huren.  Wie gebruikmaakt van OV-fiets gaat akkoord met de productvoorwaarden van de NS OV-fiets. 

Wanneer je een boete ontvangt voor het niet inleveren van de OV-fiets belasten wij deze aan je door.

11.4 Saldo
Reiskosten worden direct afgerekend door middel van de kaart. Je hoeft zelf geen saldo te laden. Als je zelf saldo of een abonnement op de mobiliteitskaart zet, ben je het geld kwijt. Teruggave is helaas niet mogelijk.

11.5 Uitlenen
De Axxel mobiliteitskaart is anoniem dat betekent dat je de kaart kan uitlenen, let wel op dat de gemaakte reiskosten in rekening worden gebracht bij de beheerder van de anonieme kaart.

11.6 verloren/gestolen
Wanneer je de Axxel mobiliteitskaart bent verloren of als deze gestolen is, ben je verplicht om dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan de Axxel klantenservice. Voor het herhaaldelijk verliezen van de mobiliteitskaart is Axxel gerechtigd de kosten in rekening te brengen.

11.7 Contact
Voor vragen over de functionaliteit van de mobiliteitskaart, de portal of de app kan je terecht op www.axxel.nl of contact opnemen met de klantenservice van Axxel.

 

12. Derden

Voor het uitvoeren van de dienst maakt Axxel gebruik van de diensten van Partners. De algemene voorwaarden van deze Partners zijn van toepassing bij het gebruik van de Dienst.

13. Betaling

13.1 De deelauto’s  worden door Axxel ter beschikking gesteld voor privé gebruik. Gebruik en kosten worden gefactureerd aan jouw  conform de afspraken die met je gemaakt zijn.

14. Wijziging van voorwaarden

Axxel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden en de Tarieven aan te brengen. Eventuele wijzigingen zullen via e-mail, de website of de App worden gecommuniceerd. Door een reservering te maken na deze kennisgeving, accepteer je deze wijzigingen.

 

Copyright© Mobiliteitsfabriek